Veilige cultuur, betere mensen

Krijg anoniem inzicht in ervaringen van je mensen en verhoog de sociale veiligheid in je organisatie met Talk.

▸ Meer betrokken medewerkers
▸ Minder ongewenst gedrag
▸ Minder verzuim

Onze klanten

Het Talk plaftorm

Anonieme communicatie voor welzijn en veiligheid

Talk geeft continu en anoniem inzicht in het welzijn en sociale veiligheid van je mensen. Preventie staat daarbij centraal. Zo kunnen gebruikers vanuit het platform vertrouwenspersonen en teamleiders op een laagdrempelige manier bereiken en het organisatiebeleid in begrijpelijke taal lezen.

Vragen over lastige onderwerpen zoals seksuele intimidatie, ander ongewenst gedrag en burn-out klachten worden vroegtijdig bespreekbaar, waardoor grotere problemen voorkomen worden.

Waarom het melden van ongewenst gedrag zo moeilijk is.

Het gedrag van mensen is vaak allesbehalve rationeel. Mensen worden, zonder dat ze het doorhebben, continu beïnvloed door hun omgeving. Helaas wordt deze kennis van gedragspsychologie nog niet gebruikt bij het creëren van een sociaal veilig en gelukkig werk- en sportklimaat. Veel mensen vinden het namelijk nog steeds onbegrijpelijk dat het melden van ongewenst gedrag zo moeilijk is. Meldgedrag wordt echter beïnvloed door veelal onbewuste psychologische processen. Het Talk platform speelt in op deze psychologische processen, maakt deze onderwerpen daarmee bespreekbaar en verhoogt de meldingsbereidheid.

Wat Talk jouw organisatie oplevert

Geef medewerkers een stem en verhoog hun betrokkenheid

Door regelmatig en betrouwbaar te meten krijg je over tijd een beeld van hoe je organisatie zich gemiddeld voelt, wat de grootste knelpunten zijn en welke teams meer aandacht nodig hebben.

Krijg real-time inzicht in de ervaringen van je medewerkers

Door de continue feedbackloop kunnen gebruikers anoniem en ongefilterd hun mening geven. Hierdoor voelen zij zich meer gehoord en betrokken. Ook sluiten je beslissingen beter aan op de wensen en behoeften van je mensen.

Voorkom grote problemen door preventief te werken

Talk stelt gebruikers in staat direct contact op te nemen met een vertrouwenspersoon of teamleider. Mensen met meerdere negatieve scores worden aangemoedigd contact op te nemen, wat grotere problemen helpt voorkomen.

Geef medewerkers een stem en verhoog hun betrokkenheid

Geef medewerkers een stem en verhoog hun betrokkenheid

Door de continue feedbackloop kunnen gebruikers anoniem en ongefilterd hun mening geven. Hierdoor voelen zij zich meer gehoord en betrokken. Ook sluiten je beslissingen beter aan op de wensen en behoeften van je mensen.

Krijg meetbaar resultaat van je acties en veranderingen

Krijg meetbaar resultaat van je acties en veranderingen

Door te monitoren in plaats van één keer te meten zoals bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek, krijg je inzicht in het effect van je keuzes en veranderingen. Hierdoor kan je, indien nodig, je keuzes aanpassen en bijsturen zodat je succesvol je doelen behaalt.

Zorg voor bewustwording van het beleid

Zorg voor bewustwording van het beleid

Het beleid van je organisatie is eenvoudig te vinden in de Talk app. Hierdoor krijgen gebruikers een duidelijk beeld van wat wel en niet gewenst is en biedt het een opening voor gesprek.

Voorkom grote problemen door preventief te werken

Voorkom grote problemen door preventief te werken

Gebruikers kunnen via Talk direct contact opnemen met een vertrouwenspersoon of teamleider. Daarnaast worden mensen, die meermaals negatief scoren, actief aangespoord om contact op te nemen. Dit verhoogt de kans dat zij dit daadwerkelijk doen, waardoor grotere problemen voorkomen kunnen worden.

Krijg real-time inzicht in de ervaringen van je medewerkers

Krijg real-time inzicht in de ervaringen van je medewerkers

Door regelmatig en betrouwbaar te meten krijg je over tijd een beeld van hoe je organisatie zich gemiddeld voelt, wat de grootste knelpunten zijn en welke teams meer aandacht nodig hebben.

Boost je employer branding

Boost je employer branding

Het aanschaffen van Talk laat zien dat je je mensen belangrijk vindt. Daarmee zet je direct een norm in de organisatie. In de huidige arbeidsmarkt kan dit het verschil maken bij het vinden en vasthouden van de juiste mensen.

Geef medewerkers een stem en verhoog hun betrokkenheid

Krijg real-time inzicht in de ervaringen van je medewerkers

Voorkom grote problemen door preventief te werken

Door regelmatig en betrouwbaar te meten krijg je over tijd een beeld van hoe je organisatie zich gemiddeld voelt, wat de grootste knelpunten zijn en welke teams meer aandacht nodig hebben.

Door de continue feedbackloop kunnen gebruikers anoniem en ongefilterd hun mening geven. Hierdoor voelen zij zich meer gehoord en betrokken. Ook sluiten je beslissingen beter aan op de wensen en behoeften van je mensen.

Talk stelt gebruikers in staat direct contact op te nemen met een vertrouwenspersoon of teamleider. Mensen met meerdere negatieve scores worden aangemoedigd contact op te nemen, wat grotere problemen helpt voorkomen.

De Talk werkwijze

Veranderen door te luisteren

Met frequente korte pulse surveys en minimaal 2 jaarlijkse themavragenlijst kunnen jouw mensen anoniem aangeven hoe het met ze gaat en wat ze van bepaalde keuzes vinden. Daarnaast kunnen zij (anoniem) contact opnemen met een vertrouwenspersoon en teamleider om problemen vroegtijdig te bespreken. Ook het beleid van je organisatie staat toegankelijk op het platform, zodat duidelijk is wat gewenst en ongewenst gedrag is.

De resultaten geven teamleiders, managers, HR en directie inzicht in de veiligheidscultuur van de organisatie en wat wel en niet goed gaat op team- en organisatieniveau. Zij weten op die manier wat de grootste knelpunten zijn en welke teams meer aandacht behoeven.

Door te monitoren krijg je continu inzicht in het effect van acties en veranderingen. Hierdoor weet je aan welke knoppen je moet draaien en welke veranderingen je moet doorvoeren om jouw doelen te behalen.

Wat vinden onze klanten?

Vragen? We horen het graag!

Contact ons via het formulier of bel ons!

Roos Dohmen
0651903969