5. GEEF DUIDELIJKHEID OVER HET BELEID

Talk geeft het beleid van je organisatie duidelijk weer

  • De belangrijke vragen rondom gewenst en ongewenst gedrag worden hierin beantwoord.
  • Hierdoor worden gebruikers bewust van wat wel en niet kan en biedt het een opening voor gesprek.