Waar wij voor staan

Veilige & sociale organisaties

Onze droom is een wereld waarin veilige, sociale organisaties de norm zijn zodat iedereen de ruimte krijgt om met plezier te werken en leren.

We richten ons op het bevorderen van welzijn en het versterken van de veiligheidscultuur in organisaties, met als doel schadelijke situaties te voorkomen. We willen een werk- en leeromgeving creëren waarin mensen zich gewaardeerd, ondersteund en veilig voelen.

Talk app Logo

Drs. Roos Dohmen –Chief Executive Officer (CEO)

roos@talkapp.nl | 0651903969

Roos is gedragspsycholoog en zelfstandig adviseur, gespecialiseerd in het bevorderen van werkgeluk en veiligheid binnen organisaties. Ze heeft veel ervaring in het onderzoeken van gedrag en organisatieculturen en biedt waardevolle inzichten om de werknemerservaring te verbeteren via gedragspsychologie.

Elk mens is anders en heeft andere, vaak onbewuste, motieven en weerstanden om bepaald gedrag te vertonen. Ik geloof dat kennis over deze onbewuste psychologische processen goed kan worden ingezet om meldingsbereidheid te verhogen en, misschien nog beter, mensen kan aanzetten lastige onderwerpen in een vroegtijdig stadium te bespreken. Dit noem ik de Psychologie van Ongewenst Gedrag.

Met haar stevige academische achtergrond in sociale psychologie en gedragsverandering, en meerdere wetenschappelijke publicaties, beschikt Roos over veel inhoudelijke kennis.

Roos is de bedenker en oprichter van Talk. Ze is CEO en verantwoordelijk voor de inhoud, verkoop en ontwikkeling op strategisch en innovatief niveau.

Wendi Ros – Chief People & Communication Officer (CPCO)

wendi@talkapp.nl | 0642674799

Wendi heeft ruime ervaring als vertrouwenspersoon binnen multinational Royal Kaak. In die rol biedt ze een luisterend oor en ondersteuning aan medewerkers op het moment dat zij te maken hebben met ongewenst gedrag of andere zorgen ervaren. Daarnaast adviseert ze directie en HR over zaken rondom psychosociale arbeidsbelasting.

Het raakt me iedere keer weer om te zien hoe lastig het is voor mensen om te vertellen wat hen dwars zit. De emoties die daarbij vrijkomen. En hoe het helpt om dan te luisteren, zonder oordeel.

Met haar praktijkervaring heeft Wendi veel kennis opgebouwd over praktische aspecten van ongewenst gedrag en de impact ervan op mensen. Wendi is een bron van steun en advies voor de mensen en organisatie waar zij mee samenwerkt.

“Ik vind het waardevol om lastige situaties te kunnen bespreken, uiteraard geanonimiseerd. Het helpt mij scherp te krijgen welke steun kan worden geboden. Want het is vooral belangrijk om mensen zelf in staat te stellen de regie te nemen in wat er speelt.”

Wendi is CPCO en medeoprichter van Talk. Ze is verantwoordelijk voor het netwerk van vertrouwenspersonen.

Continu inzicht in de veiligheid en het welzijn binnen je organisatie in 4 minuten per persoon per maand