Continu inzicht.
Preventieve actie.
Maximaal succes.

Blijf voortdurend op de hoogte van het welzijn van je mensen en stimuleer het proactief bespreekbaar maken van lastige onderwerpen. Talk ondersteunt, indien nodig, gebruikers om contact te leggen met een vertrouwenspersoon of teamleider. Zo worden gevoelige kwesties snel aangepakt en organisatiedoelen behaald.

Onze klanten

Functionaliteiten

Edit Content

1. Themavragenlijsten

Meet de ervaringen van je mensen op een betrouwbare manier

 • Wetenschappelijk geteste basisset aan thema’s en bijbehorende vragen
 • Licht elke themavragenlijst één thema naar keuze uit met verdiepende vragen
 • Bestaat uit slider, poll en open vragen, die eenvoudig te beantwoorden zijn
 • Invullen duurt maximaal 10 minuten
 • Wordt voorbereid en uitgezet door Talk, minimaal 2 keer per jaar
Edit Content

2. Pulsesurveys

Houd continu de vinger aan de pols met deze korte vragenlijst

 • Maximaal 5 vragen, invullen duurt niet langer dan 4 minuten
 • Standaard een vraag over sociale veiligheid, zodat je vroegtijdig in kan spelen op mogelijke veiligheidsproblemen
 • Bestaat uit stoplicht, poll en open vragen
 • Wordt door organisaties zelf uitgezet
Edit Content

3. INZICHT IN INDIVIDUELE EN TEAMSCORES

Scoreoverzichten zijn makkelijk te begrijpen en anoniem

 • Gebruikers krijgen inzicht in hun eigen scores over tijd. Daarnaast zien zij teamscores zodra 3 of meer collega’s de vragenlijst hebben ingevuld.
 • Teamleiders, HR en management zien alleen team- en organisatiescores. Zij kunnen zo inspelen op de grootste knelpunten terwijl de anonimiteit van gebruikers bewaard blijft.
Edit Content

4. CONTACT LEGGEN MET EEN VERTROUWENSPERSOON OF TEAMLEIDER

Talk maakt de drempel om contact te leggen zo laag mogelijk

 • Gebruikers kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon of teamleider.
 • Zij kunnen een vraag stellen, een afspraak maken of anoniem iets kenbaar maken.
 • Gebruikers die meermaals negatief scoren worden via de Talk app automatisch aangespoord om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon.
Edit Content

5. GEEF DUIDELIJKHEID OVER HET BELEID

Talk geeft het beleid van je organisatie duidelijk weer

 • De belangrijke vragen rondom gewenst en ongewenst gedrag worden hierin beantwoord.
 • Hierdoor worden gebruikers bewust van wat wel en niet kan en biedt het een opening voor gesprek.

Continu inzicht in de veiligheid en het welzijn binnen je organisatie in 4 minuten per persoon per maand

Onze drie basisprincipes

Wetenschappelijk

Met behulp van wetenschappelijk gevalideerde stellingen en onze uitgebreide kennis en (praktijk)ervaring, biedt Talk een grondige analyse van de factoren die het welzijn en de veiligheid van je mensen beïnvloeden.

Eenvoudig

Met de snel in te vullen Talk-vragenlijsten krijg je keer op keer een helder inzicht in belangrijke groeikansen. Je ontdekt hoe het met je mensen gaat, waar hun behoeften liggen en waar actie nodig is – op een eenvoudige en snelle manier.

Betrouwbaar

Bij Talk hechten we veel waarde aan betrouwbaarheid. We slaan verzamelde gegevens anoniem op en rapporteren alleen groepsgemiddelden. Dit zorgt voor een veilige omgeving waarin het bespreken van lastige onderwerpen wordt gestimuleerd.

Wat vinden onze klanten?

Vragen? We horen het graag!

Contact ons via het formulier of bel ons!

Roos Dohmen
0651903969